Forskning

Forskning

Att bättre förstå vilda djur är avgörande för en hållbar framtid

Forskning i djurpark kan bidra till viktig kunskap om djurarter som är svår att få enbart genom studier i naturen eftersom att vi i djurpark kan komma djuren nära på ett annat sätt än i det vilda. Resultaten från denna forskning ger inte bara en vidare förståelse för ämnet utan ger också djurparksvärlden värdefull information kring hur vi bör hålla våra djur för att erbjuda dem en så bra välfärd som möjligt.

Som medlem i djurparksorganisationerna EAZA och SDF, vilka i olika utsträckning stödjer olika forskningsprojekt, försöker vi alltid tillmötesgå förfrågningar om material och data etcetera för forskning om det är förenligt med ett gott djurskydd. Forskning ämnad att publiceras i vetenskapliga tidskrifter prioriteras.

Forskningsprojekt:

Forskningsprojekt 2023

Forskningsprojekt vi deltog i 2023

Forskningsprojekt 2022

Forskningsprojekt vi deltog i 2022

Vårt uppdrag

Fler och fler djurarter i världen hotas idag av utrotning och listan över arter som riskerar att dö ut blir bara längre och längre. Vi kan göra mycket för att hjälpa till och se till att de överlever.

Bevarande

Det ökade hotet mot såväl djur som deras naturliga livsmiljöer gör djurparkernas arbete viktigare än någonsin.

Utbildning

Vi arbetar för ett livslångt engagemang för djur och natur och vi vill inspirera barn och vuxna till att ta hand om planeten vi bor på och bevara den biologiska mångfalden.

Du hjälper oss med vårt uppdrag

Varje gång du besöker oss, köper någonting i parken eller sponsrar oss så hjälper du oss med vårt uppdrag. Tillsammans kan vi göra mycket!

Tack!

Följ oss