Utbildning

Utbildning

Hos oss får barn, ungdomar och vuxna lära sig att se värdet i biologisk mångfald och hur alla kan ta ett ansvar för att bevara den för framtiden

Vi arbetar för ett livslångt engagemang för djur och natur och vi vill inspirera barn och vuxna till att ta hand om planeten vi bor på och bevara den biologiska mångfalden. Utbildning bedrivs via läroplansanpassade utbildningsprogram men också via informationsskyltar, informationsprat och guidning i djurparken. Informationsprat leds av djurvårdare som informerar om våra djurs naturliga beteende, deras situation i naturen och hotet mot biologisk mångfald.

 

Vi erbjuder utbildning för skolor och allmänhet med fokus på biologisk mångfald, hållbar utveckling, bevarande av hotade arter och djurparkernas roll i detta arbete. Vi riktar oss mot en bred målgrupp där allmänhet, grund- och högskola, universitet samt enskilda forskare är viktiga komponenter.

Utbildningsprogram

Den formella verksamheten vänder sig mest till grupper från förskoleålder till universitetsstudenter för vilka det finns olika bokningsbara utbildningsprogram. Dessa utbildningsprogram är läroplansanpassade och belyser ämnen som etologi, biologisk mångfald och hållbarhet. Utbildningsprogrammen sker alltid med respekt för både djur och människor och baseras på vetenskapligt förankrad kunskap. Programmen skall erbjuda alla, speciellt barn och unga människor med särskilda behov, möjligheten att få uppleva naturen och vilda djur.

 

Utbildning på universitetsnivå
Examensarbeten på kandidat- och masternivå utförs i Lycksele Djurpark i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

 

Utbildning på gymnasienivå

Vi samarbetar med flera av landets naturbruksgymnasium där vi tar emot elever från djurvårdarprogrammet för Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi erbjuder även teoretisk och praktisk undervisning som knyter an till centralt innehåll för kurser inom naturbruksprogrammet. Undervisning inom ämnen som etologi, djurparksdjur, utfodring av exotiska djur och miljöberikning etcetera erbjuds även för andra gymnasieskolor utanför naturbruksprogrammet.

 

Utbildning för grundskolan

Formell utbildning erbjuds via läroplansanpassade utbildningsprogram knutna till skolväsendet med fokus på biologisk mångfald och bevarande av hotade arter uppdelat på följande åldersgrupper:

Årskurs F-3
Årskurs 4-6
Årskurs 7-9

Vårt uppdrag

Fler och fler djurarter i världen hotas idag av utrotning och listan över arter som riskerar att dö ut blir bara längre och längre. Vi kan göra mycket för att hjälpa till och se till att de överlever.

Bevarande

Det ökade hotet mot såväl djur som deras naturliga livsmiljöer gör djurparkernas arbete viktigare än någonsin.

Forskning

För att ta hand om djur och natur i framtiden krävs kunskap – därför medverkar vi i forskningsprojekt för att förstå djuren bättre.

Du hjälper oss med vårt uppdrag

Varje gång du besöker oss, köper någonting i parken eller sponsrar oss så hjälper du oss med vårt uppdrag. Tillsammans kan vi göra mycket!

Tack!

Följ oss