Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Tillsammans för en hållbar framtid

Fler och fler djurarter i världen hotas idag av utrotning och listan över arter som riskerar att dö ut blir bara längre och längre. Bevarande av hotade arter är idag en gemensam uppgift för världens djurparker. Vår målsättning är att skapa ökad förståelse för det oersättliga värdet av naturen och den biologiska mångfalden. Genom forskning lär vi oss mer om djuren och det ger oss större möjligheter i vårt arbete att bevara utrotningshotade djur.

 

Våra tre viktigaste uppdrag som djurpark är: bevarande, utbildning och forskning.

Bevarande

Det ökade hotet mot såväl djur som deras naturliga livsmiljöer gör djurparkernas arbete viktigare än någonsin.

Utbildning

Vi arbetar för ett livslångt engagemang för djur och natur och vi vill inspirera barn och vuxna till att ta hand om planeten vi bor på och bevara den biologiska mångfalden.

Forskning

För att ta hand om djur och natur i framtiden krävs kunskap – därför medverkar vi i forskningsprojekt för att förstå djuren bättre.

Du hjälper oss med vårt uppdrag

Varje gång du besöker oss, köper någonting i parken eller sponsrar oss så hjälper du oss med vårt uppdrag. Tillsammans kan vi göra mycket!

Tack!

Följ oss