Får

Får

(Ovis aries) Gutefår - Gotländska utegångsfår tillhör våra oförädlade svenska lantraser. Båda könen bär horn, det har smala förhållandevis långa ben. Gutefåret var medeltidens leverantör av ull till vadmal (kläder) som omnämns i skrifter från år 1292.

Fjällnäsfår - Fjällnäsfår är vita, eller vita med inslag av grått eller brunt. Ullen är av ryatyp i varierad längd och lockighet, dock med mer bottenull samt kortare täckull än ryafåret.

Belongs to: Order Artiodactyla, also known as even-toed ungulates or partungulates.
Family: Hollow-horned animals (Bovidae)
Weight: Gutefår - bagge 60-80 kg, tacka 40-55 kg. Fjällnäsfår - bagge 30-50 kg, tacka 30-40 kg.
Lifespan: 10 - 15 år
Gestation period: ca: 5 months
Gives birth to: 1-2 lambs
Gutefår
Follow Us