Får

Får

(Ovis aries) Gutefår - Gotländska utegångsfår tillhör våra oförädlade svenska lantraser. Båda könen bär horn, det har smala förhållandevis långa ben. Gutefåret var medeltidens leverantör av ull till vadmal (kläder) som omnämns i skrifter från år 1292.

Fjällnäsfår - Fjällnäsfår är vita, eller vita med inslag av grått eller brunt. Ullen är av ryatyp i varierad längd och lockighet, dock med mer bottenull samt kortare täckull än ryafåret.

Tillhör: Ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Slidhornsdjur (Bovidae)
Vikt: Gutefår - bagge 60-80 kg, tacka 40-55 kg. Fjällnäsfår - bagge 30-50 kg, tacka 30-40 kg.
Livslängd: 10 - 15 år
Dräktighetstid: ca: 5 månader
Föder: 1-2 lamm
Gutefår
Följ oss