Gris

Gris

Gris

(Sus scrofa dom) Alla tamgrisar härstammar från det eurasiatiska vildsvinet. Människan har avlat fram olika raser.

Minigris är ett samlingsnamn för mindre grisraser, generellt väger de under 80 kg som vuxna och kan hållas som sällskapsdjur.

Linderödssvinet är Sveriges enda oförädlade lantras av tamsvin.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Svin (suidae)
Vikt: Linderödssvin 150-250 kg, Minigris/hängbuksvin upp till 80 kg.
Livslängd: Vanligtvis 8 år (upp till 20 år)
Dräktighetstid: 3 månader, 3 veckor, och 3 dagar
Kultingar: 4-12 kultingar
Gris
Marsvin

Marsvin

Marsvin

Cavia porcellus (tama) Är idag en av våra vanligaste sällskapsdjurarter. Tamformen är en domesticerad variant av hybrider efter tre vilda marsvinsarter, bland annat Cavia aperea. Marsvinsraserna skiljs åt genom olika pälstyper, bl.a släthår, abessinier, teddy, sheltie. Ett marsvin är könsmogen vid 4-5 veckors ålder

Tillhör: Ordningen Gnagare (Rodentia)
Underordning: Marsvinsartade gnagare (Hystricomorpha)
Familjen: Marsvin (Caviidae)
Vikt: Vuxet djur 900 gram - 1 kg
Livslängd: Vanligen 5-7 år
Dräktighetstid: ca 70 dygn
Ungarna: 2-4 st, föds välutvecklade med hår och öppnade ögon. ungen diar ca 3 veckor.
Marsvin
Gutefår

Får

Får

(Ovis aries) Gutefår - Gotländska utegångsfår tillhör våra oförädlade svenska lantraser. Båda könen bär horn, det har smala förhållandevis långa ben. Gutefåret var medeltidens leverantör av ull till vadmal (kläder) som omnämns i skrifter från år 1292.

Fjällnäsfår - Fjällnäsfår är vita, eller vita med inslag av grått eller brunt. Ullen är av ryatyp i varierad längd och lockighet, dock med mer bottenull samt kortare täckull än ryafåret.

Tillhör: Ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Slidhornsdjur (Bovidae)
Vikt: Gutefår - bagge 60-80 kg, tacka 40-55 kg. Fjällnäsfår - bagge 30-50 kg, tacka 30-40 kg.
Livslängd: 10 - 15 år
Dräktighetstid: ca: 5 månader
Föder: 1-2 lamm
Gutefår
Get

Get

Get

(Capra Hircus) Jämtget - Jämtgeten tillhör våra svenska allmogegetter. Den kan variera i färg. Getter kan hållas för mjölkens skull och en bra jämtget kan mjölka 300 - 400 kg per säsong.

Afrikansk dvärgget - Härstammar från Afrika och har länge varit en populär ras i djurparker på grund av sin storlek och sitt trevliga temperament. Har korta ben, en kompakt kropp och litet huvud. Mankhöjd ca 40 cm.

Lappget - Lappgeten är vår nordligaste ras av allmogegetter. Den härstammar från och är anpassad till renbetesmark.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Slidhornsdjur: (Bovidae). Underfamilj: (Caprinae)
Vikt: Jämtget ca 40 kg, Afrikansk dvärgget 20-30 kg,
Lappget ca 30-80 kg
Livslängd: Upp till 25 år
Dräktighetstid: ca 5 månader
Ungarna: 1-2 killingar (vanligast två)
Get
Höns

Bjurholmshöns

Bjurholmshöns

(Gallus gallus) Bjurholmshöns är Sveriges nordligaste lantrashöns. Rasen offentliggjordes 2013.

En liten rest av de tidigare allmänt förekommande små lantrashönsen i Västerbotten hittades av en slump i byn Bjurholm 2011. Där hade hönsen gått på samma gård i 120 år utan att några andra höns tagits in i flocken.

Kroppsfjädrarnas dundel är relativt stor och bidunet väl utvecklat, det tyder på lång anpassning till kallt klimat.

Tillhör: Ordningen hönsdjur (Galliformes)
Familjen: Fasanfåglar (Phasanidae)
Vikt: Tupp 2 kg, Höna 1,5 kg
Livslängd: Normalt upp till 16 år, äldre åldersrekord finns dock noterade
Ruvningstid: cirka 21 dagar
Ägg: Bjurholmshönans ägg väger ca 45-50 gram
Höns
Kanin

Kanin

Kanin

(Oryctolagus cuniculus dom) Tamkaniner är populära sällskapsdjur och finns i ett stort antal olika raser. De är domesticerade former av den europiska vildkaninen. Könsmogna vid 3-4 månaders ålder. Digivningstid, ca 6 veckor.

Tillhör: Hardjur (Lagomorpha)
Familjen: Harar (Leporidae)
Vikt: 1-10 kg beroende på ras
Livslängd: Vanligen 6-8 år
Dräktighetstid: 30-33 dygn
Ungarna: Ungarna föds nakna och blinda, födelsevikt 30-80 gram. Dvärgraser får sällan mer än 5 ungar. Större raser kan få över 10 ungar.
Kanin