Gris

Gris

(Sus scrofa dom) Alla tamgrisar härstammar från det eurasiatiska vildsvinet. Människan har avlat fram olika raser.

Minigris är ett samlingsnamn för mindre grisraser, generellt väger de under 80 kg som vuxna och kan hållas som sällskapsdjur.

Linderödssvinet är Sveriges enda oförädlade lantras av tamsvin.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Svin (suidae)
Vikt: Linderödssvin 150-250 kg, Minigris/hängbuksvin upp till 80 kg.
Livslängd: Vanligtvis 8 år (upp till 20 år)
Dräktighetstid: 3 månader, 3 veckor, och 3 dagar
Kultingar: 4-12 kultingar
Gris
Följ oss