Overview

(Halichoerus grypus) Östersjöns gråsälar skiljer sig från Atlantens gråsälar. Östersjöns gråsälar föder ungarna på isen under vintern. Atlantsälarna föder sina ungar på hösten på sandstränder. En vuxen gråsäl kan dyka ända ner till 100 meters djup för att fånga fisk.

Quick Info

  • Kategori Predators
  • Livslängd Blir upp till 46 år
BOOK NOW

Suitable

Restrictions

More activities

Brown Bear

Wild Boar

Gray Seal

Wolf