Utter

Utter

Utter

(Lutra lutra) Uttern har minskat katastrofalt i vårt land sedan 1950-talet, då den var vanlig i hela landet. Idag finns uttern fortfarande allmänt i norra Sverige, samt i små spridda grupper i södra Sverige. På vårvintern kan hannen och honan vara tillsammans, annars lever de ensamma. Ungarna föds oftast i maj månad i vårt land. De väger ca 130 g vid födseln och är blinda de 2 första veckorna. De är oftast 2 stycken och diar i 2 månader, men stannar hos modern i ett helt år.

Tillhör: Ordningen Rovdjur (Carnivora)
Familjen: Mårddjur (Mustelidae)
Vikt: 8 - 12 kg (hane) 6 - 8 kg (hona)
Livslängd: 18 - 20 år
Parningstid: Antagligen två parningstider - mars-april och troligen också under sommaren.
Dräktighetstid: 60 - 63 dygn. Eventuellt även fördröjd fosterutveckling.
Ungarna: Är oftast 2 st kan variera mellan 1 - 5 st, de blir könsmogna vid 2 - 3 års ålder.
Utter
Kronhjort

Kronhjort

Kronhjort

(Cervus elaphus) Kronhjorten har funnits vild i Sverige sedan istiden. Under 1700-och 1800-talet var den nära att utrotas i vårt land. Idag är stammen sakta ökande. De lever huvudsakligen i Skåne. I övrigt finns kronhjorten i Syd- och mellansverige och i sällsynta fall ända upp i Norrlands kusttrakter. Den vuxna hjorten har ett horn som normalt har tre framåtriktade taggar. De översta taggarna bildar en “krona” Vilket gett kronhjorten dess namn.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Hjortdjur (Cervidae)
Vikt: Omkring 250 kg (handjur), omkring 120 kg (hondjur)
Livslängd: 30 år
Parningstid: september-oktober
Dräktighetstid: cirka 235 dagar
Kalvarna: Föds i maj-juni, i regel bara 1 kalv men i sällsynta fall 2 kalvar.
Kronhjort
Myskoxe

Myskoxe

Myskoxe

(Ovibos moschatus) Myskoxen är de sista av de stora urtidsdjuren. De levde tillsammans med mammutar och ullhåriga noshörningar under den senaste istiden - även i vårt land. Mammutarna och noshörningarna är utdöda sedan länge, men myskoxarna lever kvar i de karga och kalla tundraområdena. Myskoxarna dog ut i Skandinavien för 3000 år sedan. Sommaren 1971 vandrade en handfull myskoxar in i Härjedalen från Norge. I mitten på 80-talet var antalet djur ca 34 st. Myskoxarnas enda naturliga fiende är vargen. De vuxna myskoxarna ställer sig i en tät ring (med hornen utåt) runt kalvarna som försvar vid vargangrepp. Vargarna har ytterst svårt att komma förbi den "levande muren" och ta kalvarna.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Slidhornsdjur (Bovidae)
Vikt: Mellan 225-400kg, Tjurar är betydligt tyngre än korna
Livslängd: ca 20 år
Parningstid: Juli - Augusti
Dräktighetstid: 7 - 9 månader
Kalvarna: Föds i April - Juni året efter
Myskoxe
Ren

Ren

Ren

(Rangifer tarandus) Renen är det enda hjortdjur där både honan och hanen bär horn. Vildrenen utrotades på 1800- talet i vårt land. "Svenska renar" är numera tamrenar, som hålls av samerna. Renen är ett av de mest användbara tamdjuren. Samernas namn på rentjuren är sarv, och renkon vaja. En kastrerad rentjur kallas härk och används som dragdjur. Som levande används renen som drag- och packdjur (klövjeren) och korna kan även mjölkas. Som död kommer så gott som alla delar av renen till användning efter slakt. Lavar av olika slag är renens viktigaste föda. Renar är speciellt anpassade till att smälta och tillgodogöra sig den magra födan. Sommartid utökas dieten med gräs, örter, löv och svampar. På vintern kan renarna med hjälp av klövarna sparka fram marklavar under snötäcket. De äter även hänglav på träden. Vilda renar finns över hela norra halvklotets tundraområden. I Nordamerika kallas renen Caribo.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Hjortdjur (Cervidae)
Vikt: 70 - 150 kg (handjur), 40 - 100 kg (hondjur)
Livslängd: ca 20 år
Parningstid: september-oktober
Dräktighetstid: 8 månader
Kalvarna: Föds i maj-juni
Ren