Utter

Utter

(Lutra lutra) Uttern har minskat katastrofalt i vårt land sedan 1950-talet, då den var vanlig i hela landet. Idag finns uttern fortfarande allmänt i norra Sverige, samt i små spridda grupper i södra Sverige. På vårvintern kan hannen och honan vara tillsammans, annars lever de ensamma. Ungarna föds oftast i maj månad i vårt land. De väger ca 130 g vid födseln och är blinda de 2 första veckorna. De är oftast 2 stycken och diar i 2 månader, men stannar hos modern i ett helt år.

Tillhör: Ordningen Rovdjur (Carnivora)
Familjen: Mårddjur (Mustelidae)
Vikt: 8 - 12 kg (hane) 6 - 8 kg (hona)
Livslängd: 18 - 20 år
Parningstid: Antagligen två parningstider - mars-april och troligen också under sommaren.
Dräktighetstid: 60 - 63 dygn. Eventuellt även fördröjd fosterutveckling.
Ungarna: Är oftast 2 st kan variera mellan 1 - 5 st, de blir könsmogna vid 2 - 3 års ålder.
Utter
Följ oss