Kronhjort

Kronhjort

(Cervus elaphus) Kronhjorten har funnits vild i Sverige sedan istiden. Under 1700-och 1800-talet var den nära att utrotas i vårt land. Idag är stammen sakta ökande. De lever huvudsakligen i Skåne. I övrigt finns kronhjorten i Syd- och mellansverige och i sällsynta fall ända upp i Norrlands kusttrakter. Den vuxna hjorten har ett horn som normalt har tre framåtriktade taggar. De översta taggarna bildar en “krona” Vilket gett kronhjorten dess namn.

Tillhör: Ordningen Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familjen: Hjortdjur (Cervidae)
Vikt: Omkring 250 kg (handjur), omkring 120 kg (hondjur)
Livslängd: 30 år
Parningstid: september-oktober
Dräktighetstid: cirka 235 dagar
Kalvarna: Föds i maj-juni, i regel bara 1 kalv men i sällsynta fall 2 kalvar.
Kronhjort
Följ oss