Järv

Järv

(Gulo gulo) I vårt land lever järven i fjällen och de fjällnära skogarna. Järven fridlystes 1969 när stammen var undanträngd till Norrbottens fjällvärld. I dag uppskattas beståndet till några hundra individer. Järven har en cirkumpolär utbredning, d v s den lever i fjäll- och tundraområden samt i de nordliga delarna av taigan (barrskogen) i Europa, Asien och Nordamerika. Under större delen av året lever järvarna ensamma i stora vidsträckta hemområden. Järven gräver en lya i snön. Ungarna är blinda vid födseln och har en vit päls. De väger ca 100 gram.

Tillhör: Ordningen Rovdjur (Carnivora)
Familjen: Mårddjur (Mustelidae)
Vikt: 20-30 kg (hannen), 10-20 kg (honan)
Livslängd: 15-18 år
Parningstid: Infaller under tiden april - augusti, med en topp i juni.
Dräktighetstid: Är 9-11 månader från parningen, men järvar har sk fördröjd inplantation, så den egentliga fosterutvecklingen är ungefär 2 månader.
Ungarna: Föds på vintern (februari-mars) i en lya, 2 eller 3 ungar är vanligast.
Järv
Följ oss