Fadder

Vår fadderverksamhet!

Vi på Lycksele Djurpark har sedan början av 90-talet bedrivit fadderverksamhet där företag har möjlighet att hjälpa våra djur med ekonomiskt stöd för deras omvårdnad. Vi är ett av norrlands populäraste besöksmål för såväl privatpersoner som företag. Genom att vara fadder så får företaget möjlighet att synas och profilera sig samt kanske även locka till sig kunder som vanligtvis ej besöker företaget.

Lycksele Djurpark är medlem i SDF, Svenska Djurparksföreningen och EAZA, European Association of Zoos and Aquaria. Som medlem i SDF är en av huvuduppgifterna att aktivt stödja bevarandearbetet med hotade djurarter, samt öka allmänhetens medvetande i dessa och närliggande naturfrågor. När det gäller bevarandeprojekt är syftet att samordra avelsverksamhet och forskning kring en djurart eller -grupp, samt djurens placering, förflyttning och sociala miljö.

Även ditt företag kan bli fadder till en av våra djur här på parken, kontakta oss för mer information!

Låt oss presentera våra faddrar...

GB Glace: Fadder för rådjur

Lycksele Bostäder: Fadder för gråsäl

Contractor Bygg AB: Fadder för rödräv

Onischa AB: Fadder för fjällräv

AB Lycksele Industrihus: Fadder för älg

Franklin Fastigheter AB: Fadder för björn

Bevarandeprojekt

Svenska Djurparksföreningen (SDF)

Svenska Djurparksföreningen (SDF) driver flera projekt av hotade nordiska arter. Lycksele djurpark ingår i projekt med Visent, Varg, Myskoxe, Lo, Gråsäl, Järv, Utter, Fjällräv och Björn.

European Association of Zoo and Aquaria (EAZA)

Inom den europeiska djurparksföreningen (EAZA) samordnas avelsprogrammen av European Endangered Species Programme (EEP). Ca:130 arter finns i programmet.
Följ oss